Wonen in het groene Maliskamp

Eikenburg in ontwikkeling

16 februari 2016

De ontwikkeling van nieuwbouwproject 'Eikenburg' in de Maliskamp is in volle gang. Projectontwikkelaar Hein Geertsma vertelt. 

Eikenburg is een project van Hoedemakers bouw en ontwikkeling. Projectontwikkelaar Hein Geertsma vertelt: "Er is veel belangstelling voor het plan. Wij hopen dan ook dat de ingezette bestemmingsplanprocedure voortvarend verloopt en dat er geen bezwaarprocedures volgen. We onderhouden regelmatig contact met de omwonenden en wijkraad voor de afstemming van het bouwplan. Op grond van die gesprekken verwachten wij vooralsnog geen oponthoud. In afwachting van de procedure hebben wij de voorbereidende werkzaamheden opgestart. Het voormalige bedrijventerrein wordt momenteel gesloopt en bouwrijp gemaakt. Als de wijzigingen van het bestemmingsplan en de verkoop van de woningen vlot verlopen, kunnen we daarna dan ook vlot starten met bouwen."


Wilt u in de Eikenburg wonen, dan heeft u keuze uit diverse rij- en hoekwoningen, twee-onder-een-kapwoningen, vrijstaande en levensloopbestendige woningen. Het plan omvat circa 60 woningen.

  

« ga terug